г у л а ф ш о н

г у л а ф ш о н

  Ба  ифтихори   озмуни   љумњуриявии

       “Фурўѓи  субњидоної…”

Гулафшонї

Диёрам, Тољикистон гулафшонї,

Ба мисли боѓу бўстон дилситонї.

Ба ранги модари ѓамхори мої,

Њамеша дар дили мо ту љойї.

Туро мо љовидона дўст дорем,

Ба васфат дилпурона шеър хонем.

Сафармоњ Раљабова,

хонандаи синфи 5-и

мактаби №2

 

 

Борони  найсон

Имшаб шаби борон аст,

Боронаки найсон аст.

Дар пуштаву дар водї,

Гулњо чї ќаторон аст.

Бингар, ки сафои мулк,

Аз чак-чаки борон аст.

Ин файзи Худододї,

Аз борони найсон аст.

Музаффарова Марзия,

хонандаи синфи 6-и мактаби №43

 

Шукрона

Шукронаи он ки зодаи истиќлолем,

Бо ин њама хушбахтї зи љон меболем.

Шодем њама аз ин пешрафти Ватан,

З-он ки њама дурдонањои истиќлолем.

 

Тољикзодаем

Ифтихор дорем, ки тољикзодаем,

Тољи Сомонї ба сар бинњодаем.

Аз њама пасту нишеби рўзгор,

Бо дили пур мо ќадам бинњодаем.

Рўзи навмедї гирифтем дасти њам,

Бањри фардои Ватан омодаем.

 

Ватан

Ватан, болотар аз Арши азимї,

Бињишти наќд дар рўйи заминї.

Ватан, волотар аз њар ганљи дунё,

Ватан, ту тољу тахту њам нигинї

Љањонорои Зокир,

хонандаи синфи 8-и гимназияи давлатии №1

 

Шамолаки бањорї

Шамолаки бањорї,

Хуш боду њаво дорї.

Дар олами табиат,

Савти дилкушо дорї.

Ту омадї, бањорон,

Дар олами тољикон.

Хушу хуррам омадї,

Ба мулки Тољикистон.

Силсилаборон

Силсилаборон омад,

Гашти бањорон омад.

Дар пуштаву дар кўњњо,

Лола ќаторон омад.

Њабибова Гулзира,

хонандаи синфи 5-уми гимназия давлатии №1

Шарҳи худро гузор

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code